A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:6
Budući da ste njegova djeca, Bog je poslao Duha svojega Sina u vaša srca koji kliče — »Abba , Oče!«