A A A A A

Stihove dana

Kološanima 4:5
Ponašajte se mudro prema onima koji nisu vjernici. Iskoristite vrijeme!