A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:4
No kad je nastupilo pravo vrijeme za to, Bog je poslao svoga Sina, kojeg je rodila žena i koji je bio podložan Zakonu,