A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:3
Jer, Božja volja za vas je da živite sveto. Da izbjegavate seksualni nemoral i