A A A A A

Stihove dana

Ponovljeni Zakon 4:29
No, ako ondje budeš tražio svoga BOGA, naći ćeš ga. Naći ćeš ga budeš li ga tražio svim svojim srcem i dušom.