A A A A A

Stihove dana

Izreka 4:27
Ne skreći ni desno ni lijevo, pa ćeš izbjeći zlo.