A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:20
Našem Bogu i Ocu slava zauvijek. Amen.