A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:2
Uvijek budite ponizni i blagi. Budite strpljivi i s ljubavlju podnosite jedni druge.