A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 4:15
Nastavi činiti sve to. Ustraj u tome da tvoj napredak bude vidljiv svim ljudima.