A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:14
Ako vjerujemo da je Krist umro i uskrsnuo od mrtvih, vjerujemo i da će Bog s njim dići one koji su umrli sjedinjeni s njim.