A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 4:11
Ako tko govori, neka bude svjestan da govori riječi koje mu daje Bog! Ako tko služi, neka bude svjestan da služi snagom koju mu daje Bog, da se u svemu proslavi Bog po Isusu Kristu! Njegova je slava i moć za sva vremena! Amen.