A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:22
No sada vas je Bog ponovo pomirio sa sobom, po Kristovoj smrti — smrti njegova tijela — da vas postavi pred Boga kao svete, bez prijekora i bez krivnje pred Bogom.