A A A A A

Stihove dana

Titu 2:13
Tako trebamo živjeti dok željno očekujemo onaj blagoslovljeni Dan kojemu se nadamo, kada će se objaviti slava našeg velikoga Boga i Spasitelja Isusa Krista.