A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:21
Kada je ovo rekao, Isus se potresao u sebi i izjavio: »Govorim vam istinu: jedan od vas će me izdati.«