A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 4:12
Jedino Isus može spasiti! Niti jedno drugo ime na svijetu nije dano ljudima da se po njemu mogu spasiti.«