A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:31
Nakon što je Juda otišao, Isus je rekao: »Sin Čovječji je sada proslavljen i Bog je proslavljen u njemu.