A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:15
On nam točno pokazuje kakav je nevidljivi Bog. On je bio prije svega i vladar je nad svim stvorenim.