A A A A A

Stihove dana

Izreka 19:2
Entuzijazam bez znanja ne valja, a tko žuri, puno griješi.