A A A A A

Stihove dana

Izaija 51:5
Brzo se primiče moja pravednost, stiže moje spasenje. Moja sila donosi pravdu narodima. Daleki otoci gledat će u mene i s nadom čekati moju pomoć.