A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:16
Sve na Nebu i na Zemlji stvoreno je njegovom snagom; vidljivo i nevidljivo, moćnici i gospodari, vladari i vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega.