A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 3:15
Častite u svojim srcima Krista kao Gospodina! Uvijek budite spremni odgovoriti svakome tko vas upita za razlog nade koju imate!