A A A A A

Stihove dana

Izaija 51:6
Digni pogled k nebesima, pogledaj zemlju dolje! Nebesa će iščeznuti kao dim, zemlja će biti kao otrcana odjeća, a njeni stanovnici izginut će kao muhe. Ali moje spasenje trajat će zauvijek, moja pravednost neće prestati.