A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:17
On je postojao prije svega i sve nastavlja postojati po njemu.