A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:18
On je Glava Tijela, Crkve. Krist je početak svega, on je prvi ustao iz mrtvih. On je na svaki način prvi u svemu.