A A A A A

Stihove dana

Otkrivenje 5:9
Pjevali su novu pjesmu: »Dostojan si da uzmeš svitak i otvoriš njegove pečate jer si bio zaklan. Svojom krvlju kupio si Bogu ljude iz svakoga plemena, jezika, rase i naroda.