A A A A A

Stihove dana

Psalmi 71:8
Usta su mi puna hvalospjeva, stalno o tvojoj slavi govore.