A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 3:16
Zaista, velika je tajna pobožnog života: Krist se pojavio u ljudskom tijelu, potvrđen je od Duha, viđen je od anđela, objavljen je narodima, po svijetu su vjerovali u njega, na Nebo je uzdignut u slavi.