A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:19
Jer, Bog je odlučio u njemu nastaniti svu svoju puninu.