A A A A A

Stihove dana

Izreka 8:13
Strahopoštovanje prema BOGU znači mrziti zlo. Mrzim oholo hvalisanje, zle planove i prijevarne govore.