A A A A A

Stihove dana

Psalmi 46:1
Voditelju zbora. Pjesma Korahovih potomaka. Upotrijebiti »alamot« . Bog je naše sklonište i snaga, uvijek je spreman pomoći u nevolji.