A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:30
Braćo i sestre, molim vas da mi se pridružite u molitvama Bogu za mene, radi našega Gospodina Isusa Krista i radi ljubavi koju nam daje Duh.