English
A A A A A

Stihove dana

Amos 5:14
Morate tražiti dobro, a ne zlo, da biste mogli živjeti. Tada će BOG Svevladar biti stvarno uz vas, a sada vi samo tvrdite da je tako.