English
A A A A A

Stihove dana

Izreka 21:4
Ohole oči i nadmeno srce — grijesi su koji vode zlikovce.