A A A A A

Stihove dana

Efežanima 6:24
Neka milost bude sa svima koji iskrenom ljubavlju vole našega Gospodina Isusa Krista.