A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:14
Moja braćo i sestre, siguran sam da ste puni dobrote, da imate sve znanje koje vam je potrebno da možete poučavati jedni druge.