A A A A A

Stihove dana

Izaija 2:22
Ne uzdajte se u čovjeka — prolazan je kao dah u nosnicama i malo vrijedi.