A A A A A

Stihove dana

Psalmi 98:1
Hvalospjev. Pjevajte BOGU novu pjesmu jer čudesna je djela učinio! Njegova silna i sveta desnica pobjedu mu je donijela.