A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 8:1
Stoga, sada više nema osude onima koji su u Isusu Kristu.