English
A A A A A

Stihove dana

Izaija 1:17
i naučite činiti dobro. Pravdu tražite, potlačene izbavljajte, siročad branite, za udovicu se zauzimajte.«