English
A A A A A

Stihove dana

Jakova 1:17
Svaki dobar i savršen dar dolazi odozgo, od Oca, koji je stvorio sve što svijetli na nebu. Bog se ne mijenja poput sjena tih nebeskih svjetala.