English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 107:1
Zahvaljujte BOGU jer je dobar, vječna je ljubav njegova.