English
A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:21
Budite spremni poslušati jedni druge iz poštovanja prema Kristu.