A A A A A

Stihove dana

Nehemija 1:11
O, Gospodaru, pažljivo poslušaj molitvu ovoga tvog sluge i molitvu svih tvojih slugu koji te s radošću štuju. Daj svome slugi da uspije danas, daj da mu kralj bude naklonjen.« U to sam vrijeme bio kraljev peharnik .