A A A A A

Stihove dana

Ivanu 3:20
Svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i kloni ga se da njegova djela ne bi bila razotkrivena.