A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 16:25
Neka je slava Bogu! Bog može ojačati vašu vjeru Radosnom viješću Isusa Krista koju propovijedam. Ta je tajna dugo bila skrivena, a sada ju je Bog otkrio nama