A A A A A

Stihove dana

Ivanu 3:17
Bog nije poslao svoga jedinoga Sina da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.