A A A A A

Stihove dana

Ivanu ۳:۱۶
Jer, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga Sina jedinca da ne umre nitko tko u njega vjeruje, nego da ima vječni život.