A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:12
A Izaija kaže: »Rodit će se Jišajev potomak i podići se da vlada narodima, a oni će se uzdati u njega.«