A A A A A

Stihove dana

Psalmi 69:30
Pjesmom ću hvaliti Božje ime i veličati ga zahvalama.