A A A A A

Stihove dana

Ponovljeni Zakon 24:19
Kad požanješ žetvu na svome polju pa zaboraviš koji snop, ne vraćaj se da bi ga pokupio. Ostavi to strancu, siročetu i udovici. Tako će te tvoj BOG blagosloviti u svemu što činiš.